MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ

 SPIRITUAL SUPPORT PERCEPTION (SSPS) SCALE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

 

 “HASTALARDA MANEVİ BAKIM İHTİYACI’’ KONUSUNDA DOKTOR, EBE VE HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGISININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF THE SPIRUTUAL SUPPORT PERCEPTION OF DOCTORS, MIDWIVES AND NURSES ABOUT THE NEED OF SPIRITUAL CARE OF THE PARIENTS: DENIZLI SAMPLE

 

DEMOGRAFİK DEGİŞKENLERE GÖRE Dİ TUTUM

 (THE RELİGİOUS ATTİTUDE ACCORDING THE DEMOGRAPHİC
VARİABLES)

 

 DİNİ TUTUM-STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

(THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS ATTITUDE AND COPING WITH STRESS)

 

THE ROLE OF CORPORATE REPUTATION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 ÖRGÜTSEL BAĞLILIKTA KURUMSAL İTİBARIN ROLÜ

 

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

 BUSINESS ETHICS IN JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM TRADITIONS: COMPARISON ANALYZE

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ OKUL YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ) 

 

ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTLERİNE DUYDUKLARI GÜVENİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AFYONKARAHİSAR İLİ UYGULAMASI

 

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

Stress Coping Attitudes Based on Perceived Religiousness and Received Religious Education

 

Veli Yaklaşımlarının Öğretmen Performansına Etkisi

 

Kurumlarda Örgütsel Sinizm: Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

SPIRITUAL SUPPORT DURING THE ACTIVE AGING

 

SPIRITUAL CARE NEEDS DETERMINATION SCALE ON PATIENTS ACCORDING TO THE OPINION OF DOCTORS, NURSES AND MIDWIVES: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

TAKİPÇİLERİME

Köşe yazısı, Tv prg. ve akademik yayınlarıma Ocak 2017 itibariyle ara veriyorum. Görüş öneri ve tespitlerimi bireysel ve kurumsal danışanlarımla paylaşmaya devam edeceğim.

Dr. Erkan KAVAS

 AKADEMİK YAYINLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

   

 

Sınavı Kazandıralım Derken Başlıklı Haber İçin Tıklayınız