2018 YKS (TYT-AYT) ÖNCESİ SON UYARILARIM

 

 YGS'ye Takılan LYS'yi Aşamaz!

 

ÖSYM, YÖK VE MEB’e Açık Çağrı (Ek Puanlar Meselesi!)

 ÇANAKKALE’DEN GÜNÜMÜZE DERSLER

 ÖSYS tercihlerinde şifre özel koşullarda saklı!

2015 YGS SONRASI B. SIRAMI NE KADAR YÜKSELTEBİLİRİM?

 

 Dershaneden Temel Liseye Dönüşen Okullara Kayıt ...

 TEOG Tercihinde Meslek Lisesi Çok Bilinmeyenli Denklemi !

 

 TEOG Tercihinde Cevap Bekleyen Sorular ve Havacılık Meslek Liseleri

 

 Tercih Robotu Tercih Yapamaz 2014

 

 Psikolojik Danışmanın Önemi Sonradan Anlaşılır!

 

 2014 YGS-LYS Tercihi Yapacaklar. Bu Yazı Sizin İçin!

 

YGS Bitti, Sıradaki Gelsin!

  

YGS ÖNCESİ DEVAMSIZLIK VE DENEME SINAVLARI

 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMINDA EBE-HEMŞİRE AYRILIĞI

 YGS-LYS'DE ÇOK ÖZEL TAKTİKLER-4

 

YGS-LYS'DE ÇOK ÖZEL TAKTİKLER-3 

 

YGS-LYS'DE ÇOK ÖZEL TAKTİKLER-2 

 

YGS-LYS'DE ÇOK ÖZEL TAKTİKLER-1 

 

12. SINIFTA AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER

 

 YGS-LYS ve SBS ÜZERİNE SÖYLEŞİ

 

SINAVI KAZANDIRALIM DERKEN...

 

KILAVUZ HÜKÜMLERİNE GÖRE YERLEŞTİRMEDE HATA YOK. AMA KILAVUZDA HATA VAR!

 

SBS Tercihleriyle İlgili Önemli Uyarılar

 

2013 YGS-LYS TERCİHLERİNE DAİR TESPİTLER

 

Yöneticileri Bekleyen En Büyük Tehlike!

 

 ‘BAŞARI İZLEME’KLE YÜKSELMEZ!

 

MESLEK LİSESİ SLOGANLA KURTULMAZ!

 

Başarıyı Artırmak İçin Dershanelerdeki Birebir Etütleri Kaldıralım!

 

4+4+4 (+- ?!)

 

ÇANAKKALE’DEN GÜNÜMÜZE DERSLER

 

SAAT(Lİ)SİZ BOMBA!

 

BU KARNE SENİN!

 

SBS TERCİHLERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSESİNİN ÖNEMİNİ KAVRAMAK

 


 

MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ

 SPIRITUAL SUPPORT PERCEPTION (SSPS) SCALE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

 

 “HASTALARDA MANEVİ BAKIM İHTİYACI’’ KONUSUNDA DOKTOR, EBE VE HEMŞİRELERİN MANEVİ DESTEK ALGISININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ

DETERMINATION OF THE SPIRUTUAL SUPPORT PERCEPTION OF DOCTORS, MIDWIVES AND NURSES ABOUT THE NEED OF SPIRITUAL CARE OF THE PARIENTS: DENIZLI SAMPLE

 

DEMOGRAFİK DEGİŞKENLERE GÖRE Dİ TUTUM

 (THE RELİGİOUS ATTİTUDE ACCORDING THE DEMOGRAPHİC
VARİABLES)

 

 DİNİ TUTUM-STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

(THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS ATTITUDE AND COPING WITH STRESS)

 

THE ROLE OF CORPORATE REPUTATION ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

 ÖRGÜTSEL BAĞLILIKTA KURUMSAL İTİBARIN ROLÜ

 

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

 BUSINESS ETHICS IN JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM TRADITIONS: COMPARISON ANALYZE

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ OKUL YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ) 

 

ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTLERİNE DUYDUKLARI GÜVENİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AFYONKARAHİSAR İLİ UYGULAMASI

 

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

Stress Coping Attitudes Based on Perceived Religiousness and Received Religious Education

 

Veli Yaklaşımlarının Öğretmen Performansına Etkisi

 

Kurumlarda Örgütsel Sinizm: Karşılaştırmalı Bir Analiz

 

SPIRITUAL SUPPORT DURING THE ACTIVE AGING

 

SPIRITUAL CARE NEEDS DETERMINATION SCALE ON PATIENTS ACCORDING TO THE OPINION OF DOCTORS, NURSES AND MIDWIVES: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

Yrd. Doç. Dr. Erkan KAVAS

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalında ‘Dini Tutum-Stresle Başa Çıkma İlişkisi’ konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Denizli, Adana 5 Ocak, Mersin ve İstanbul Büyükçekmece Yetiştirme Yurtlarında kaldı. Kendisi gibi SHÇEK Yetiştirme Yurdu öğrencisi olan eşi ile evlenmiş olup 3 kız babasıdır. PDR çalışmalarının yanında sağlık personeli olan eşi ile beraber 'Hastalarda/Yaşlılarda Manevi Bakım/Destek' konularında akademik çalışmalar yaptı. 16 yıl MEB'e bağlı kurumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı (Rehber Öğretmen) olarak görev yaptı. Öğrenci, öğretmen ve velilere dönük birçok seminer ve eğitimde görev aldı. Rehber öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim kapsamında çeşitli üniversiteler ve kurumlarda, öğrenci koçluğu, madde bağımlılığı, etkili iletişim becerileri ve çatışma çözme, sınav sistemleri, tercih ve kariyer danışmanlığı konularında eğitimler verdi. YGS-LYS-TEOG sınavlarına dönük tercih robotu hazırlama, seminer ve televizyon programları gibi çalışmaları gerçekleştirdi. 6 Ocak 2017 itibari ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeliği görevinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı. YGS-LYS, TEOG sınav öncesi rehberlik ve sınavlar sonrası tercih ve kariyer danışmanlığı, öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı vb. konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekte olup ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmaktadır. 

TAKİPÇİLERİME

Köşe yazısı, Tv prg. ve akademik yayınlarıma Ocak 2017 itibariyle ara veriyorum. Görüş öneri ve tespitlerimi bireysel ve kurumsal danışanlarımla paylaşmaya devam edeceğim.

Dr. Erkan KAVAS

 AKADEMİK YAYINLARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

   

 

Sınavı Kazandıralım Derken Başlıklı Haber İçin Tıklayınız